ΣΧΕΤΙΚΑ

Ποιοί Είμαστε

Η ομάδα της Koιν.Σ.Επ Διάβα, αποτελείται από ανθρώπους που τους ενώνει το πάθος για τον πλούτο της ελληνικής φύσης, τα υπαίθρια αθλήματα και την ανάδειξη ξεχασμένων τόπων της ελληνικής επαρχίας. Με τη δημιουργία του οργανισμού αυτού σκοπεύουμε να δικτυώσουμε μέσω μιας ολοκληρωμένης εναλλακτικής προσέγγισης τον κόσμο και τους φορείς που αναζητούν την επαφή με την φύση, τα υπαίθρια αθλήματα και τις δράσεις ανάδειξης του πολιτιστικού, ιστορικού κοινωνικού και περιβαλλοντικού πλούτου.

Όραμα

Το όραμα μας είναι η δημιουργία δικτύων μονοπατιών, που περνούν από σημεία αρχαιολογικού, ιστορικού και περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος και η δικτύωση τους με κοινωνικές, αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες. Η δράση αυτή είναι κομβική για την ανάδειξη του πεζοπορικού και ποδηλατικού τουρισμού, ως κύρια μορφή ήπιας ανάπτυξης και τη δικτύωση της τοπικής κοινωνίας και οικονομίας. Μακροχρόνιος σκοπός μας είναι η κάμψη της τάσης εγκατάλειψη της επαρχίας από νέους ανθρώπους αλλά και η προσέλκυση νέων κατοίκων στους ορεινούς οικισμούς.

Με τη δημιουργία αγώνων ορεινής ποδηλασίας & τρεξίματος και πολιτιστικών και κοινωνικών δράσεων ενθαρρύνουμε τον αθλητισμό και την ανάπτυξη υπαίθριων αθλητικών δραστηριοτήτων για όλες τις ηλικίες και κάνουμε βήματα προς την άρση του αποκλεισμού στις μειονεκτικές κοινωνίες. Πιστεύουμε βαθιά πως η χώρα που ζούμε έχει τρομερό ιστορικό, πολιτιστικό και περιβαλλοντικό πλούτο ο οποίος επί το πλείστον μένει ανεκμετάλλευτος και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μοχλός ήπιας και αειφόρου ανάπτυξης για τις τοπικές κοινωνίες.

Οι ορεινές τοπικές κοινωνίες μέσω της δικτύωσης θα μπορούν να νιώθουν και αυτές ως μέρος ενός μεγαλύτερου πληθυσμού που έχει κοινό σκοπό και όραμα.

Υπηρεσίες

  • Διοργάνωση αγώνων ορεινής ποδηλασίας.
  • Διοργάνωση αγώνων ορεινού τρεξίματος.
  • Αδειοδότηση, καθαρισμός και χαρτογράφηση μονοπατιών και διαδρομών.
  • Διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων.
  • Διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων.
  • Υπηρεσίες εναλλακτικού τουρισμού.
  • Περιβαλλοντικές δράσεις.
  • Προβολή και εκτέλεση δράσεων στα πλαίσια της κοινωνικής εταιρικής ευθύνης.